Rijmgein.nl

Graphics by Loes

Mejuffrouw van der Zalm

Categorie: Korte versjes
Geschreven door:  - Ingezonden op: 2-9-2009 16:23

Heden overleed, zacht maar kalm

mejuffrouw van der Zalm.

De laatste kreet die zij deed

was een scheet.

Die over de rand van het ledikant

zomaar in de pispot gleed!

Waardering: 
Er is 93 keer op dit gedicht gestemd.

Wat vindt u van dit gedicht?

Geef nu uw waardering voor dit gedicht: