Rijmgein.nl

Graphics by Loes

Dankbrief

Categorie: Religieuze gedichten
Geschreven door:  - Ingezonden op: 8-5-2008 15:07

Lieve God,

dank U, dat ik nog mag leven,

dat ik nog plezier mag maken,

dat ik nog  te eten heb,

nog kan slapen.

 

Dank U Heere,

dat U mij nog niet ontnomen heeft,

wat mij het allerliefste is.

want ik heb U verlaten,

de mensheid heeft met U gespot.

 

Dank U Jezus,

dat ik U kan zoeken,

dat ik alles voor U kan laten!

want eigenlijk heeft de mens,

dat allemaal niet verdient.

 

want God de Vader,

wij denken alleen aan U,

als het in ons straatje komt,

wij denken alleen aan U,

als we er toevallig aan denken.

 

en Goede Herder,

wij durven niet te zeggen,

tegen onze medemens,

dat wij U aanbidden,

dat U onze Heilant bent.

 

dus, Grote Schepper,

daarom dank ik U,

dus, Wijze meester,

daarom aanbid ik U.

 

Janne 

Waardering: 
Er is 62 keer op dit gedicht gestemd.

Wat vindt u van dit gedicht?

Geef nu uw waardering voor dit gedicht: